ชุมชนริมน้ำจันทบูร เป็นชุมชนเก่าแก่ที่งดงาม มากไปด้วยร่องรอยของความงามแห่งอดีต
ที่ยังทรงคุณค่า สามารถดึงดูดผู้คน ให้มาสัมผัสอยู่เสมอ...

ด้วยมนต์เสน่ห์ของชุมชนที่เรียบง่าย สงบสุข แฝงไปด้วยศิลปวัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมที่สวยงาม
จึงทำให้ชุมชนริมน้ำจันทบูรเป็นแหล่งเรียนรู้ และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรี

ท่ามาจัน พร้อมต้อนรับทุกท่าน ที่เดินทางมาสัมผัสมนต์เสน่ห์ ของชุมชนริมน้ำจันทบูร
เราพร้อมที่จะเติมเต็มความรู้สึกในบรรยากาศของการพักผ่อนอันสะดวกสบาย และเปี่ยมเสน่ห์
จนทำให้การเดินทางของคุณ อยู่ในความทรงจำตลอดไป

The Chanthaboon Waterfront is a charming little town, over 300 years old.

The town is an area of old shop houses which are well preserved.
A peaceful atmosphere and unique lifestyle attracts visitors from around the world.

TAMAJUN is well located in the heart of the old town.
It is also very convenient to visit all tourism spots around the old town.
We are ready to welcome all of our guests; offer you a comfortable stay and memorable experience.